SPITALUL CLINIC COLENTINA
Serviciul de Anatomie Patologica - PATHUNIT

Despre Proiect


Modernizarea și  sustenabilitatea  infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a unui
laborator de anatomie patologic
ă cu profil cercetare-dezvoltare, învatamânt și diagnostic

Acronim: Pathunit

Contract Nr. 136/CP/I/19.09.2007

 Autoritatea Contractantă: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

 

Consorțiu:

  • Conducător de proiect: Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” București, director de proiect prof. dr. Florica Stăniceanu
  • Partener: Spitalul Clinic Colentina, responsabil de proiect dr. Alexandra Eugenia Bastian

 Rezumat:

Proiectul Pathunit se încadrează în domeniul cercetare-dezvoltare prioritar „Sănătate” (anexa 1b cod 4) și are ca obiective modernizarea și întreținerea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a unui laborator de anatomie patologică cu profil cercetare-dezvoltare, învățământ și diagnostic.

Anatomia patologică realizează legătura între clinică și specialitățile paraclinice oferind atât date indispensabile pentru tratamentul corect al pacienților, cât și baza pentru cercetarea științifică fundamentală și formarea gândirii medicale. Specificul activității de anatomie patologică oferă posibilitatea utilizării în activitatea de cercetare a arhivelor histopatologice de țesuturi umane cu leziuni patologice în corelație cu datele clinice, paraclinice, anamnestice, de evoluție și prognostic.

Conducătorul de proiect și partenerul își desfășoară activitatea în aceeași locație și au o veche tradiție de excelență profesională, atât în ceea ce privește calitatea diagnosticului anatomo-patologic sau a activităților de cercetare dar și de pregătire a viitoarelor generații de specialiști anatomo-patologi. Directorul de proiect are o experiență în domeniu de peste 29 de ani. Datorită capacităților sale manageriale, unitatea pe care o conduce a devenit la ora actuală un centru modern în care activitățile de cercetare științifică, educare a studenților și rezidenților și diagnosticul anatomo-patologic se fac după standardele europene ale specialității. În ultimii 5 ani, colectivul conducătorului de proiect și partenerului au prezentat peste o sută de lucrări științifice la congrese de specialitate naționale și internaționale și au publicat peste 35 de articole în reviste specialitate din țară și străinătate indexate în baze de date internaționale (ISI, MEDLINE, EXCERPTA MEDICA etc) și/sau recunoscute CNCSIS.

Proiectul Pathunit își propune să îndeplinească următoarele obiective în mai multe etape:

constituirea unei rețele informatice (alcătuită din 20 de calculatoare) cu acces permanent on-line care să permită utilizatorilor documentarea și comunicarea permanentă.

modernizarea și extinderea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a conducătorului de proiect și partenerului prin:

       - achiziționarea de aparatură pentru modernizarea și completarea liniei de histopatologie a partenerului care să se asigure prelucrarea histopatologică a fragmentelor tisulare în condiții standardizate și reproductibile pentru conservarea antigenicității tisulare (pentru testele de imunohistochimie și imunofluorescență) și prezervarea materialului genetic (pentru testele de biologie moleculară).

       - achiziționarea de aparatură pentru constituirea unor circuite funcționale pentru efectuarea de teste de imunofluorescență, hibridizare in situ și PCR.

constituirea unei structuri logistice pentru organizarea de mese rotunde și seminarii care să includă 40 de microscoape individuale și un microscop cu capete multiple de examinare destinate instruirii cercetătorilor, rezidenților și studenților precum și organizării unor manifestări științifice pentru diseminarea rezultatelor obținute.

Mijloacele financiare necesare finanțării proiectului sunt de 1'765'168 lei din care 80.11% din buget este alocat achiziționării de echipamente cercetare-dezvoltare și inovare.

Prin prezentul proiect va crește gradului de utilizare a infrastructurii cercetare-dezvoltare și inovare existente, se va dezvolta infrastructura de informare și documentare științifică precum și cea de diseminare a informațiilor. În consecință, conducătorul de proiect și partenerul vor putea participa la programe internaționale de cercetare, calitatea activității de cercetare a cercetătorilor și doctoranzilor va crește și va spori implicarea studenților în activitatea de cercetare. Mai mult, tehnicile de înaltă performanță care devin disponibile, vor putea fi folosite în diagnosticul medical curent.