SPITALUL CLINIC COLENTINA
Proiect de cercetare PED 141

Contact


Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 19 - 21, cod 020125, Sector 2, BUCUREȘTI

Telefoane centrală spital: (se solicită legătura telefonică către secția sau departamentul dorit):

+4 021 317.32.45
+4 021 316.73.20

IBAN: RO74TREZ7025041XXX000303 Trezoreria sector 2 - București
SWIFT CODE: RNCB RO BU BCR Ștefan cel Mare