ANUNŞ
 

Anunt de participare la licitatie deschisa; Achizitie publica de servicii


Spitalul Clinic Colentina, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 0213165495, fax 0213165512, reprezentat prin Manager dr. Andreescu Bogdan, publica urmatorul anunt:

1. Spitalul Clinic Colentina cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 0213165495, fax 0213165512, organizeaza licitatie deschisa in vederea achizitiei de servicii medicale paraclinice, cu inchirierea spatiului din cadrul spitalului, cod CPSA 8690.

2. Un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, va putea fi ridicat de catre ofertanti de la administratia spitalului, birou achizitii, persoana de contact - dl. Bogdan Preoteasa, telefon 0213180666 in perioada 07-09.10.2009.

3. Eventualele clarificari pot fi solicitate pana la data de 13.10.2009.

4. Ofertele se vor depune la secretariatul unitatii achizitoare pana la data de 15.10.2009, ora 10:30.

5. Ofertele vor fi redactate numai in limba romana.

6. La deschiderea ofertelor este permisa prezenta persoanelor imputernicite in scris de catre firmele ofertante.

7. Ofertele vor fi deschise la sediul unitatii achizitoare in ziua de 15.10.2009, ora 11:00.
Unitatea achizitoare solicita o garantie pentru participare in valoare de 5000 Lei si scrisoare de garantie bancara de buna executie.

8. Oferta este valabila pe o perioada de 90 de zile.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

 

                MANAGER                                                                                       Birou Achizitii
       Dr. Andreescu Bogdan                                                                                          Preoteasa Bogdan