ANUNŞ
 

Anunt de participare la licitatie deschisa; Achizitie publica de hrana si servicii de preparare si servire a hranei bolnavilor din spital


Spitalul Clinic Colentina, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 0213165495, fax 0213165512, reprezentat prin Manager dr. Andreescu Bogdan, publica urmatorul anunt:

1. Spitalul Clinic Colentina cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, telefon 0213165495, fax 0213165512, organizeaza licitatie deschisa in vederea achizitiei de hrana si servicii de preparare si servire a hranei bolnavilor din spital.

2. Un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, va putea fi ridicat de catre ofertanti de la administratia spitalului, biroul tehnic-administrativ, persoana de contact - dra. Daniela Barea, telefon 0213164515 in perioada 14.12.2009.

3. Eventualele clarificari pot fi solicitate pana la data de 11.12.2009.

4. Ofertele se vor depune la secretariatul unitatii achizitoare pana la data de 14.12.2009, ora 09:30.

5. Ofertele vor fi redactate numai in limba romana.

6. La deschiderea ofertelor este permisa prezenta persoanelor imputernicite in scris de catre firmele ofertante.

7. Ofertele vor fi deschise la sediul unitatii achizitoare in ziua de 14.12.2009, ora 10:00.
Unitatea achizitoare solicita o garantie pentru participare in valoare de 5000 Lei si scrisoare de garantie bancara de buna executie.

8. Oferta este valabila pe o perioada de 40 de zile.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

                MANAGER                                                                           Birou Tehnic-Administrativ
       Dr. Andreescu Bogdan                                                                                          Daniela Barea