BUGETUL SPITALULUI
  Bugetul operational al Spitalului Clinic Colentina

           

  BVC si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013
  Situatii finaciarei pentru anul 2013

  BVC si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2014
  Situatii finaciarei pentru anul 2014

  BVC si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2015
  Situatii finaciarei pentru anul 2015
  PN Transplant-Organe-Tesuturi-Celule 2015

  BVC 2016
  Lista obiectivelor de investitii 2016

  BVC si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2017
  PN Transplant-Organe-Tesuturi-Celule trim IV-2016

  Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018 - 2019
  Bugetul pe anul 2017

 

Nr.crt.

Sursa de finantare

LEI

1.

CASMB

63.000.000

2.

Subventii Consiliul General - PMB

7.844.000

3.

Ambulator - CASMB

1.650.000

4.

CNPAS

1.585.000

 

TOTAL  BUGET

74.079.000

 

DATORII  FURNIZORI

0