LEGISLATIE

  Ordinul nr. 3154 din 05-02-2008 (pentru modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.771/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (C.N.C.S.I.S.))

    Hotarare de Guvern nr. 551 din 06-06-2007

    Model fisa H.G. 551 pentru anul 2009

    Model fisa H.G. 551 pentru anul 2008

  Hotarare nr. 475 din 23-05-2007 salarizare cercetare (privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013)

  Hotarare nr. 217 din 28-02-2007 (privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii pentru perioada 2007-2013)

  Monitorul Oficial nr. 733 din 28-08-2006 (privind aprobarea Normelor de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 527/2005 privind participarea si contributia financiara a Romaniei la programele de cercetare ale Fundatiei Europene pentru Stiinta (ESF)

   O.U. nr. 34 din 19-04-2006 (privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii)

  Hotarare nr. 528 din 09-06-2005 (privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.459/2003 pentru aprobarea participarii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in calitate de membru la Fundatia Europeana pentru stiinta (ESF) si a platii cotizatiei anuale)

  Hotarare nr. 527 din 09-06-2005 (privind participarea si contributia financiara a Romaniei la programele de cercetare ale Fundatiei Europene pentru Stiinta (ESF)

  Legea nr. 324 din 08-07-2003 (pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica)

  Legea nr. 319 din 08-07-2003 (privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare)

  Hotarare nr. 1579 din 18-12-2002 (pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat)

  Ordonanta nr. 57 din 16-08-2002 (privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica)