Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

ACTIVITATE DE CERCETARE

1.1.1 Proiecte tip idei

1.1.2 Proiecte parteneriate

1.1.3 Proiecte PN II-Resurse umane

1.1.4 Proiecte internationale

1.1.5 Programul capacitati