Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

Proiect "GENCOL"

COMPARTIMENT CERCETARE CHIRURGIE
PREZENTARE PROIECT CERCETARE

Titlul complet al proiectului:
Tehnici genetice și moleculare pentru diagnosticul, orientarea terapeutică și monitorizarea cancerului colorectal și banca de țesuturi tumorale pentru particularizarea genetică a cancerului colorectal în populația autohtonă.

Acronimul: GENCOL

Autoritatea contractantă (finanțatoare a proiectului):
CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul în localitatea București, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362, telefon +4 021 311.59.92, fax +4 021 318.87.63 înregistrată la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, e-mail: panaitescu@cnmp.ro.

Bugetul proiectului – defalcat finanțare de la bugetul de stat și cofinanțare:

Instituția

Buget

Cofinantare

Spitalul Clinic Colentina

850.000

0

Institutul National De Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale  “Victor Babes”

300.000

0

Pneumatic Vacuum Technology

600.000

 205.170

Gentest International

250.000

 83.380

Total proiect

2.000.000

288.550

Durata proiectului:

36 luni (3 ani), cu începere din 14-09-2007.

Obiectivele generale și rezultatele estimate a fi obținute:
Obiectivele generale ale proiectului:
- introducerea în tratamentul medico-chirurgical al cancerului colorectal a unui protocol de prevenție, depistare, diagnosticare, orientare terapeutică și monitorizare, bazate pe tehnici genetice și moleculare;
-
realizarea unei bănci de crioconservare a țesuturilor tumorale, a unor medii de conservare și elaborarea unei tehnologii de crioprezervare;
-
caracterizarea genetică a bolnavilor și evidențierea unor caracteristici specifice populației autohtone.

Rezultatele estimate ale proiectului vor reprezenta implinirea obiectivelor specifice fixate la începutul proiectului. Vor exista astfel la sfârșitul proiectului, corespunzător fiecărui obiectiv propus:
-
un protocol de prevenție, depistare, diagnostic, orientare terapeutică și monitorizare a cancerului colorectal bazat pe tehnici genetice și moleculare;
- o banc
ă de  conservare a țesuturilor tumorale prin tehnica criogenica în azot lichid la –196o C pentru studierea ulterioară a tumorilor;
- o caracterizare a muta
țiilor genetice specifice pentru bolnavii de cancer colorectal din România, cu evidențierea profilelor la genele xenobiotice cu ajutorul SNP, cunoasterea polimofismului SNP la genele implicate în cancerul de colon.

Rezumatul proiectului:
        Proiectul iși propune realizarea unui protocol multidisciplinar,  reunind  cele mai noi tehnici biomedicale: genetice, moleculare și criogenice de abordare  conjugată a cancerului colorectal, oferind o șansă suplimentară celor bolnavi de cancer colorectal și  respectiv posibilitatea  prevenției celor cu mutații asociate unui risc crescut de cancer. Obiectivele proiectului sunt  elaborarea unui protocol de prevenție, depistare, diagnostic, orientare terapeutică și monitorizare a cancerului colorectal bazat pe tehnici genetice și moleculare, realizarea unei bănci de conservare a țesuturilor tumorale, pentru studierea ulterioară a tumorilor și evidențierea modificărilor genetice care diferențiază bolnavii de cancer colorectal din România față de alte grupuri populaționale.

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant:
Spitalul Clinic Colentina:
        Managementul proiectului; Implementarea și coordonarea managementului la nivelul unităților partenere;  coordonarea activităților partenerilor din consorțiu; Analiza privind stadiul actual al abordării pe plan național și internațional în domenuil cancerului coclorectal; Stabilirea metodelor clinice și terapeutice optime actuale; Selecția cazurilor, stabilirea loturilor de pacienți, stabilirea schemelor de tratament onco-chirurgical; Studiul clinic și terapia clasică a pacienților cu localizări neoplazice colorectale, în vederea stabilirii criteriilor de aplicare a diverselor scheme de tratament;  integrarea și analiza  rezultatelor; orientare terapeutică postoperatorie; monitorizare post-terapeutică a pacienților; evaluare persoane din grupele de risc; raportarea finală la Autoritatea contractantă.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale “Victor Babeș”:
        Studii documentare - actualizarea informațiilor privind markeri celulari și moleculari în CCR; tehnici de crioprezervare, formule de medii de conservare; Proiectare și experimentare metode de evaluare de markeri moleculari în CCR; Proiectare și testare medii de conservare; Monitorizare markeri moleculari; Realizare medii de crioprezervare; utilizarea mediilor; Studii de laborator;  Valorificare - diseminare.

Pneumatic & Vacuum Technology:
        Evaluarea documentară și științifică a metodelor, tehnicilor și experimentelor legate de conservarea celulelor și țesuturilor tumorale umane; Definitivarea documentației tehnologice de execuție, realizarea și testarea modelului experimental al echipamentului pentru conservarea celulelor și țesuturilor tumorale umane; Realizarea și testarea prototipului echipamentului pentru conservarea celulelor și țesuturilor tumorale umane, monitorizarea parametrilor tehnici, actualizarea documentației tehnice; Instalarea la beneficiar, punerea în funcțiune și optimizarea  echipamentului pentru conservare a  celulelor și țesuturilor tumorale umane, editare carte tehnică și manual de utilizare, definitivare documentație execuție; Realizarea variantei definitive și urmărirea în exploatare a echipamentului pentru conservarea celulelor și țesuturilor tumorale umane, instruirea personalului beneficiar; Diseminarea informației.

Gentest International:
        Pregatire cadru experimental. Studii și analize în vederea stabilirii căilor, metodelor, tehnicilor de genetică moleculară utile pentru SNP-uri cu importanță practică  în cancerul de colon; Activitate II.5 Realizarea modelelor experimentale pentru caracterizarea genotipica a secvențelor SNP. Elaborarea modelului experimental pentru constituirea unei bănci de date bazate pe SNP; Experimentarea metodelor și tehnicilor de izolare a ADN aparținând la probe; iologice diferite. Realizarea modelului experimental pentru izolarea ADN-ului; Experimentare pt. stabilirea principalelor direcții de analiza SNP. Optimizarea tehnicilor de izolare ADN-ului din probele biologice și secvențierea SNP; Experimentări în vederea identificării metodelor și tehnicilor de vizualizare a secvențelor SNP. Experimentări în vederea identificării profilului AND; Vizualizare PB prin soft dedicat; Elaborare manual de prezentare și utilizare a tehnicilor SNP în cancerul de colon; Prezentarea și demonstrarea soluțiilor propuse pentru caractrerizarea genotipică a indivizilor purtători de mutații la locii SNP. Identificarea și atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor.

Instituția coordonatoare:

Spitalul Clinic Colentina
Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 19 - 21, cod 020125, Sector 2, BUCUREȘTI.

 
Telefoane centrală spital:
+4 021 316.54.95
+4 021 316.58.95
+4 021 317.32.45

Telefon secretariat general:

+4 021 317.47.85

Fax:

+4 021 316.55.12

 

 
Adrese de e-mail:
Secretariat general - secretariat@spitalulcolentina.ro
MANAGER - manager@spitalulcolentina.ro
Director Financiar - Contabil - directorf@spitalulcolentina.ro
Director Cercetare Dezvoltare - cercetare1@spitalulcolentina.ro
Director Medical - directorm@spitalulcolentina.ro
Biroul Juridic - juridic@spitalulcolentina.ro
Departamentul I.T. - informatica@spitalulcolentina.ro

Componența consorțiului:
Conducator proiect (C0) Spitalul Clinic Colentina
Partener 1 (P1) Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale “Victor Babeș
Partener 2 (P2)  Pneumatic & Vacuum Technology
Partener 3 (P3)  Gentest International

Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate în cadrul proiectului (exp: Conferințe, seminarii, întalniri ale partenerilor, etc.):

(vă rugăm să reveniți – informațiile vor fi adăugate în curând

Link-uri către diverse alte pagini de interes pentru vizitator. Exp: pagini legislative din domeniul de activitate al proiectului, proiecte similare sau complementare, paginile web ale instituțiilor partenere în proiect, etc.:

(vă rugăm să reveniți – informațiile vor fi adăugate în curând) 

Datele de contact ale directorului de proiect:

Director de proiect Conf. Dr. Sorin Simion, tel: +4 021 317.32.45, fax: +4 021 316.55.12, e-mail: spitalul.colentina@gmail.com