Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

Proiect "OBECO"

Denumirea proiectului:
        Studierea sistemului biologic integrativ reprezentat de efectul cardiovascular al obezității, prin utilizarea unor tehnici ecografice, scintigrafice şi de modelare matematică, în vederea definirii cardiomiopatiei specifice obezităţii şi a predicţiei insuficienţei cardiace.

Finanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului -> Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE

Valoarea proiectului: 1.842.000 lei, sursă numai de la bugetul de stat.

Durata proiectului: 36 luni (3 ani).

Justificare:
        Obezitatea reprezintă o problemă majoră de sănătate în lume, cu implicaţii socioeconomice importante. Obezitatea are un impact direct asupra sistemului cardiovascular.

        Fiziopatologia obezităţii este complexă, iar investigarea pacientilor obezi este dificilă din cauza morfometriei lor specifice şi limitărilor tehnice ale aparatelor, fabricate de obicei pentru subiecti cu greutate de până la 100 kg.

        Proiectul nostru işi propune integrarea unor modalitati de evaluare complexe a afectarii cardiace în obezitate, incluzând pe langă ecocardiografie, scintigrafia cardiacă, validata ca “standard de aur” pentru determinarea fractiei de ejectie a ambilor ventriculi, cea a ventricului drept fiind greu de evaluat prin alte metode neinvazive, datorita morfologiei lui specifice.

        Scopul final constă în elucidarea mecanismelor implicate în afectarea cardiovasculară din obezitate prin modelare matematică, modalitate obiectivă şi precisă de integrare a datelor obţinute prin diferitele metode de investigaţie.

        Ne propunem sa contribuim la studierea cardiomiopatiei specifice obezităţii, entitate nosologica insuficient definita în prezent, al carei mecanism patogenic este legat de infiltrarea miocardului cu lipide, lipoapoptoza şi activarea unor gene cardiace specifice, care ar necesita pentru confirmare efectuarea unei biopsii cardiace, metoda invaziva, greu de aplicat în practică. Cardiomiopatia este de asemenea insotita de alterarea contractilitatii miocardice, imposibil de determinat noninvaziv. Prin modelare matematică se poate  estima noninvaziv contractilitatea miocardica, cu implicaţii teoretice şi practice. Rezultatele acestui proiect se vor concretiza în elaborarea unui model integrativ, care sa ajute la o mai bună intelegere a mecanismelor hemodinamice complexe implicate în fiziopatologia obezităţii, atât în repaus cat şi la efort. De asemenea, pacientii vor fi urmăriţi şi vor fi identificaţi factorii care au valoare predictiva pentru evolutia afectarii cardiovasculare.

Personalul de cercetare implicat în proiect:

 1. Spitalul Clinic Colentina - Coordonator
  • Dan Gheorghe Andrei - Director Proiect
  • Stănescu Cristina Maria - Responsabil Proiect pentru Spitalul Clinic Colentina
  • Gologanu Daniela Ștefana
  • Dan Anca
  • Branidou Kyriaki
  • Buzea Catalin Adrian
  • Sipciu Doina
  • Daha Ioana
  • Petruţescu Marius
  • Bălănescu Eugenia
  • Ifrim Silvi
  • Vasilescu Razvan
  • Băicus Cristian
  • Ionescu Răzvan Adrian
  • Dinescu Maria
  • Coşăreanu Ioana Cornelia
 2. Institutul Clinic Fundeni Partener 1
  • Stanescu Dan Adrian- Responsabil Proiect pentru Spitalul Clinic Fundeni
  • Chirion Anca Cristina
  • Tulica Mihaela
  • Iancu Cojocaru Mariana
  • Stan Claudiu Adrian
  • Grigore Emilia
 3. Universitatea Politehnica din Bucureşti - Partener 2
  • Manoliu Vasile- Responsabil Proiect pentru Universitatea Politehnica din București
  • Morega Mihaela
  • Morega Alexandru
  • Faur Sebastian
  • Albu Mihaela
  • Burciu Daniela
  • Pavel Natalia

Anunţuri:

01/02/2008: Începerea includerii subiecţilor obezi în studiu.

Cateva dintre rezultatele obtinute pana in prezent in studiul nostru sunt:

 1. Echipament combinat pentru testarea cardiaca la efort
 2. Echipament pentru analizarea compozitiei corporale
 3. Echipament pentru analizarea functiei vasculare
 4. Echipament pentru testarea radioizotopica la efort
 5. Metodologie de analiza a adipozitatii viscerale
 6. Metodologie de analiza a functiei vasculare
 7. Metodologie de testare combinata Ecg si Ecografica la efort
 8. Metodologie de testare combinata Ecg si scintigrafica la efort
 9. Metodologie de prelucrare date si modelare matematica

        De asemenea, am prezentat si publicat numeroase lucrari la Congrese internationale de Cardiologie, Ecocardiografie si Bioinginerie, dintre care le mentionam pe urmatoarele:

 1. Clinical echocardiographic and nuclear scintigraphic protocols for assessing the correspondence between obesity and cardiovascular diseases with a view to mathematical modeling . V Manoliu, C Stanescu, D Stanescu Proceedings of the 6 th International Symposium in Electrical Engineering, Bucharest, 2008
 2. C reactive Protein and epicardial adipose tissue thickness - V Manoliu, CM Stanescu, K Branidou, C Baicus. Euromed Lab Insbruk 2009. IFCC-EFCC EUROMEDLAB 2009, Innsbruck 7-11 iunie 2009, Clin Chem Lab Med, 47, Special Supplement, pp.S147, ISSN : 1437 – 8523, June 2009 (Impact Factor = 1.741)
 3. The impact of isolated obesity on right ventricular function CM Stanescu, K Branidou, IC Daha, S Ifrim, C Baicus, D Sipciu, D Stanescu, V Manoliu, G.A. Dan ESC Congress Barcelona  2009, 29.08.-02.09. 2009
 4. Epicardial adipose tissue as a risk factor for coronary artery disease; a supine exercise echocardiographic study - ESC congress Barcelona 2009 K Branidou, CM Stanescu, IC Daha,  C Baicus, A. Dan, V Manoliu, G.A. Dan ESC Congress Barcelona  2009, 29.08.-02.09. 2009
 5. Arterial stiffness as a risk factor for coronary artery disease; a supine exercise echocardiographic study CM Stanescu, K Branidou, V Manoliu IC Daha, C. Adam, G.A. Dan  8 th International Congress on Coronary Artery Disease, Prague, 11-14.10. 2009

Spitalul Clinic Colentina, cu  sediul  în  Bucureşti, Cod  020125, tel: +4 021 317.32.45, fax: +4 021 316.55.12, e-mail: secretariat@spitalulcolentina.ro, înregistrată  la  Registrul Comerţului nr. 932/11.07.1973, cont bancar IBAN: RO74TREZ7025041XXX000303, Trezoreria sectorului 2 Bucureşti, reprezentată  prin  MANAGER -> Dr. Andreescu Bogdan, Director Financiar - Contabil -> Ec. Dinescu Maria  şi  Responsabil  ştiinţific -> Dr. Stănescu  Cristina  Maria,  tel: +4 0745.072.679, Fax: +4 021 316.55.12, e-mail: dr_stanescuc@yahoo.com.

Institutul Clinic Fundeni, cu  sediul  în  Bucureşti, Cod  022328,  tel: +4 021 318.04.00, fax: +4 021 318.04.44, e-mail: fundeni@cmb.ro. DIRECTOR -> Popa Constantin Nicolae, Contabil șef / Director economic -> Diaconu Claudia şi Responsabil ştiinţific -> Stănescu Dan Adrian, tel. +4 0745.079.750, Fax: +4 021 318.04.44, e-mail: danstanescu22@yahoo.com.

Universitatea Politehnica  din  Bucureşti,  cu  sediul  în  Bucureşti, Cod 060042, tel: +4 021 402.94.61,         fax: +4 021 318.10.01, e-mail: e_andronescu@rectorat.pub.ro RECTOR -> Andronescu Ecaterina, Contabil Centru ECEE -> Ticu  Ecaterina  si  Responsabil  ştiinţific -> Manoliu  Vasile,       tel: +4 021 402.96.54,      Fax: +4 021 402.91.71, e-mail: vasilem@amotion.pub.ro.