Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

Proiect "BIOLES"

Denumirea proiectului:
        Studiul disfunctiei apoptozei - ameliorarea prognosticului vital, implicatii in abordarea terapeutica in lupusul eritematos sistemic.

Acronimul: BIOLES

Program de finantare:  PROGRAMUL 4 “Parteneriate in domeniile prioritare” 2007, Planul National pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2007-2013.

Valoare proiect: 1.800.000 lei.

Durata proiectului: 34 luni.

Obiectivele proiectului:
Obiectivele generale si specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
Obiective generale vizand:

- Stabilirea unor factori de risc adiționali factorilor de risc cunoscuți, monitorizarea acestora prin utilizarea unor parametrii biologici și functionali, dezvoltarea unor metode noi de prevenție și extinderea potențialului terapeutic al unor medicații existente;
- Promovarea și susținerea cercetarii în patologia lupusului eritematos sistemic prin studiul markerilor apoptozei si necrozei tisulare la nivel cutanat in lupusul eritematos cutanat si sistemic;
- Dezvoltarea de noi metode de prevenție și tratament în apariția unor manifestari sistemice si cutanate.

        Obiectivele specifice ale proiectului se vor desfasura pe 4 etape pornind de la  recoltare de  probe cutanate  prin biopsierea (punctie-biopsie) leziunilor lupus induse si a tegumentelor indemne la pacienti care indeplinesc criterii ACR de declarare LES dar fara  manifestari cutanate la momentul selectiei. Probele astfel recoltate se vor prelucra primar histopatologic (parafina ,coloratii uzuale) ulterior, in functie de tabloul histopatologic obtinut, se va trece la analiza markerilor imunohistochimici considerati a fi relevanti pentru aprofundarea  patogeniei  lupusului. Pentru aceasta ne propunem studiului distributiei unor markeri de suprafata ai celulelor dendritice cutanate si macrofagului,precum si deficite cantitative ale moleculelor solubile cu rol de punte intre corpii apoptotici si fagocite, cu certa implicare in initierea raspunsului autoimun prin pierderea tolerantei la self . Loturile  de studiu vor permite obtinerea de date comparate facand astfel posibile corelatii intre parametrii biologici  si imunohistochimici

Proceduri de implementare proiect:
Modalitatile de obtinere a obiectivelor specifice se vor realiza prin:

- determinarea prezentei/distributiei CD91,CD36,CD68,CD14, CD11b, CD11c, CD18, CD64, CD61,G2A, molecule solubile:fractiuni de complement-C1qiC3b,collectine:MBL,SP-A,pentraxine:proteina C reactiva, amilod seric P,pentraxina 3;trombospondina1,proteinaS,MGF-E8 ,GAS6, limfocite TregCD4+CD25+markeri importanti pentru studiului apoptozei si fagocitozei corpilor apoptotici;

- corelarea acestor fenotipuri citologice cu parametrii biologici: electroforeza proteinelor serice, valori ale complementemiei, proteina C reactiva, anexinaV ,pentraxina3serica;

- corelarea cu parametrii clinici: leziuni lupus discoid, de lupus  subacut, tegumente aparent indemne la pacientii cu LES activ fara manifestari cutanate si martor sanatos.

Modalitățile de valorificare a rezultatelor – potențiali beneficiari

Potențialii beneficiari ai acestui proiect sunt:

- centrele medicale de profil din România, medicii din unitățile de cardiologie, reumatologie, medicină internă și nu în ultimul rând medicii de familie ce asigură monitorizarea acestor pacienți;

- adevărații beneficieri ai acestui proiect de cercetare sunt pacienții suferinzi de LES ale căror nevoi  au condus la realizarea proiectului în speranța găsirii unei noi asocieri terapeutice ce ar mai contribui pe langă tratamentul de fond la ameliorarea simptomatologiei și la creșterea calității vieții;

- o importanță deosebită derivă din faptul că se poate crea un algoritm de prevenție și terapie care să optimizeze raportul cost/eficiență, necesar și Casei de Asigurari;

- un alt beneficiu al acestui proiect este atragerea și cointeresarea și a altor centre medicale de nivel național cu interes manifest cât și de talie internațională, proiectul ajutând la revigorarea cercetării fundamentale din domeniul reumatologiei. Binențeles că în urma acestui proiect vor profita direct și partenerii implicați conlucrând activ la diseminarea și popularizarea concluziilor obținute de-a lungul celor doi ani de cercetare. 

Diseminarea rezultatelor

Drepturile de proprietate intelectuală revin CO iar dreptul de diseminare a informației va aparține partenerilor. Planul de valorificare și diseminare prevede:

- crearea unui site WEB dedicat proiectului și publicării rezultatelor sale prin care se oferă publicului interesat din domeniul medical cât și din alte domenii informații, concluzii, ipotezele de lucru permițând în acelasi timp și o bună comunicare cu sfera medicală internă și internațională din domeniu asigurându-se continuu fluxul de informații;

- comunicarea rezultatelor la congrese naționale și internaționale și publicarea de articole în reviste de specialitate din străinătate și din țară; Cointeresarea unor centre medicale de specialitate, în vederea aplicabilității clinice imediate a concluziilor strategiilor terapeutice pentru pacienții cu LES, propuse în urma acestui proiect.

Personal implicat in cadrul proiectului:  

Director proiect - Prof. Dr. Coman TANASESCU
Responsabil stiintific - Dr. Eugenia BALANESCU

Valorizare rezultate:

Rezultatele obtinute vor identifica posibile noi tinte terapeutice  precum si verigi importante in intelegerea mecanismului intim al patogenezei lupusului,pierderea tolerantei la „self’ .

        Lupusul eritematos sistemic este o afectiune inflamatorie cronica, cu afectare multisistemica de etiologie insuficient precizata, caracterizata de modificari complexe la nivelul celulelor fagocitare,  limfocitelor T cu sinteza unei vaste palete de autoanticorpi.Aceste modificari celulare le vom evalua histopatologic in fiecare etapa de desfasurare a proiectului,  loturile studiate in fiecare etapa de lucru sunt in forme clinice de lupus diferit ca mod de manifestare si ca grad de agresivitate. De aceea coordonatorul de proiect dupa realizarea diagnosticului de boala lupica va colabora cu partenerii sai pentru prelevarea materialului bioptic cu evaluare histopatologica si pentru corelarea statistica de etapa a datelor.

        Printre organele afectate se numara si tegumentul care prezinta avantajul unor leziuni specifice usor de abordat chirurgical (punctie biopsie) ce pot permite studii imunohistochimice ale celulelor implicate in patogeneza lupusului, stiind ca acest gen de abordare chirurgicala este mult mai facila si lipasita de posibilele complicatii ale unui punctii biopsii de organ. Aceste rezultate  vor conduce la o extrapolare a mecanismelor patogenice de la nivel cutanat la nivel sistemic fiind cunoscut faptul ca lupusul eritematos sistemic este o afectiune inflamatorie cronica, cu afectare multisistemica de etiologie insuficient precizata deci putem concluziona ca studiul va functiona ca o fereastra in intelegerea patogenezei unei boli inca dilematice.

        Viabilitatea și sansele de succes ale proiectului sunt garantate de implicarea în realizarea sa a instituțiilor de cercetare de prestigiu și cu experientă în domeniu, a unei echipe de lucru dedicate, de existeța unor premize  solide, susținute de literatura de specialitate și de experiența cercetatorilor si medicilor implicați. Proiectul se încadrează în programele de cercetare în domeniul reumatologiei realizate în România. Cercetarea se încadreaza în ariile tematice promovate în PC7 și anume asigurarea sănătății cetățenilor.

        Complexitatea fenomenului studiat poate  identifica  noi directii de cercetare(de ex: noi situsuri celulare) ce nu pot fi intuite la acest moment al cunoasterii problematicii disfunctionalitatii apoptozei in lupus eritematos. Avantajul metodei de studiu propuse  (pe probe bioptice) il reprezinta evaluarea “in vivo” al fenotipului fagocitelor precum si interactiuni dintre acestea si corpii apoptotici sesizind deficite cantitative atit la nivelul receptorilor cit si la nivelul opsoninelor ce asigura facilitarea preluarii corpilor apoptotici.

        Riscurile sunt date de informatiile  din literatura ce au ca principala metoda de studiu mediul “in vitro”, ce poate prezenta unele neajunsuri: rezultate fals positive sau fals negative, influentarea fenotipului celular prin diferiti factori exogeni (temperatura, manevrare, infectie cu virusuri, anumite substante ce pot modifica profilul fenotipic). Totodata, studiul “in vitro” nu permite evaluarea fagocitelor si comportamentul acestora fata de corpii apoptotici ratind participarea opsoninelor tisulare ce au rol determinant in preluarea corpilor apoptotici de catre fagocite.

        Principalul neajuns al prelevarii de biopsii este reprezentat de o mai mica acuratete din punct de vedere al calitatii receptoriale,neajuns pe care ne propunem sa-l atenuam prin folosirea de tehnici complementare de studiu(parafina,inghetare,imunofluorescenta)avind insa si avantajul  unei  acuratete cantitativa .

Informatii utile:

Prof. dr. Coman TANASESCU - Spitalul Clinic Coletina, Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare Nr. 19-21, sector 2, cod poștal 020125, telefon: +4 021 317.32.45, fax: +4 021 316.55.12, E-mail:  secretariat@spitalulcolentina.ro

Dr. Eugenia BALANESCU - Spitalul Clinic Coletina, Bucuresti, Sos.Stefan cel Mare Nr. 19-21, sector 2, cod poștal 020125, telefon: +4 021 317.32.45, fax: +4 021 316.55.12, E-mail: dzum_dzum@yahoo.com .