Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

Proiect "IMADERM"

Denumirea proiectului:
        Retea pentru dezvoltarea primei baze de date on-line pentru sustinerea activitatii de documentare si cercetare dermatologica din Romania, integrata in baza de date similara a Academiei Europene de Dermatologie”.

Acronimul: IMADERM

Finantator: Buget de Stat - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

Program de finantare: Capacitati - Modulul 2.

Valoare proiect: 700.000 lei.

Durata proiectului: 24 luni.

Obiectivele proiectului:
O1: Cresterea calitatii bazei de documentare pentru proiectele de cercetare si dezvoltare in domeniul dermatologiei prin dezvoltarea unei baze de date cu cazuistica romaneasca actuala coordonata de un grup de experti in domeniu;
O2: Imbunatatirea accesului la informatii profesionale de ultima ora pentru toti medicii dermatologi prin posibilitatea de a accesa baza de date on-line, in timp real, de la orice computer conectat la Internet;
O3: Crearea premiselor dezvoltarii unor activitati stiintifice de anvergura in domeniul dermatologiei prin facilitarea comunicarii stiintifice directe intre specialistii din domeniu la nivel national.

Proceduri de implementare proiect:
        Proiectul va fi implementat respectand principiile de competenta si profesionalism necesare, dar oferind responsabilitate / autonomie centrelor locale in selectarea si prezentarea studiilor de caz. Echipa de management va include coordonatorul proiectului, coordonatorul stiintific si cate un reprezentat al fiecarui partener care vor forma un grup de lucru. Acesta va lua principalele decizii de management, va definita planul de implementare si va monitoriza si evalua atingerea obiectivelor proiectului.

        In plus, in proiect este implicat si un membru al comisiei de website al Academiei Europene de Dermatologie si Venerologie (EADV) ceea ce va asigura respectarea standardelor europene de calitate in dezvoltarea bazei de date cu continut stiintific. Managementul proiectului va fi unul trasnparent. Deciziile referitoare la implementarea proiectului vor fi luate prin intalniri ale echipei de proiect care include si reprezentantii paretenerilor, acestea fiind comunicate celorlalte persoane implicate prin dicutii directe, e-mail sau decizii scrise. Website-ul proiectului va avea o sectiune in care vor fi prezentate atat statistici si rapoarte referitoare la indeplinirea obiectivelor proiectului, cat si cele mai importante decizii ale echipei de proiect in ceea ce priveste dezvoltarea acestuia.

Personal implicat in cadrul proiectului:

Dr. Carmen Salavastru,
Conf. Dr. George- Sorin Tiplica,
Dr. Maria Magdalena Constantin,
Mircea Tampa,
Clara Matei,
Traian Constantin.

Valorizare rezultate:
        Aceasta baza de date va permite cercetatorilor si profesionistilor in domeniu sa aiba o intelegere de ansamblu a afectiunilor dermato-venerice din Romania, actualizate anual. Astfel, fiecare profesionist interesat va avea la dispozitie cea mai mare baza de documentare on-line pe probleme de dermatologie – venerologie din Romania. Accesul va fi simplu, gratuit si nu va necesita abiltati tehnice avansate. Cresterea accesului cercetatorilor si medicilor la informatii despre cazuistica existenta va imbunatati protocoalele de tratament, politicile de abordare a cazurilor si capacitatea institutiilor de cercetare de a dezvolta demersuri stiintifice care sa sustina activitatea medicala curenta si sa ofere alternative inovatoare acolo unde abordarile clasice nu isi dovedesc eficienta.

        Impactul digitalizarii resurselor informationale in domeniul cazuisticii de dermatologie va fi unul important in ceea ce priveste dinamizarea activitatii de cercetare / documentare primara pentru realizarea unor lucrari stiintifice / studii cu relevanta la nivel national. Din analiza comparata a studiilor de caz se vor putea trage concluzii importante asupra celor mai frecvente afectiuni dermatologice, a structurii acestora si mai ales a evolutiei lor in timp. In paralel, vor fi mult mai usor de observat factorii care conduc la aparitia acestor afectiuni dermatologice si se vor putea face conexiunile socio-economice necesare pentru dezvoltarea unor eventuale programe de cercetare amanuntita in anumite zone / domenii de interes, sau implementarea unor campanii de educare / informare / preventie care sa aiba impact direct asupra starii de sanantate a populatiei.

Informatii utile:

e-mail: cercetare1@spitalulcolentina.ro