Activitate de cercetare / Proiecte in derulare / Programe de cercetare Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii / Programe contracte PN II-2007-2011

Proiect "PATHOPLUS"

Denumirea proiectului:
        ”Modernizarea și dezvoltarea durabilă a infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a unui serviciu de prosectură cu profil cercetare-dezvoltare, învățământ și diagnostic
.

Acronimul: PATHOPLUS

Finantator: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

Program de finantare: PN II CAPACITATI Modul I, Proiect Pi-CD.

Valoare proiect: 794.740 lei.

Durata proiectului: 24 luni.

Obiectivele proiectului:
        Proiectul își propune să realizeze modernizarea și extinderea infrastructurii de CDI prin achiziționarea de echipamente și instrumentar specific pentru efectuarea necropsiilor și prelucrarea ulterioară a fragmentelor tisulare prelevate în condiții standardizate și reproductibile; scopul final este reprezentat de conservarea antigenicității tisulare (pentru teste de imunofluorescență și imunohistochimie) și prezervarea materialului genetic (pentru teste de biologie moleculară).

Proceduri de implementare proiect:
Achiziționarea de echipamente și instrumentar specific.

Personal implicat in cadrul proiectului:

Prof. dr. Florica Stăniceanu (Director de Proiect),
Dr. Alexandra Eugenia Bastian (Responsabil științific proiect),
Dr. Eliza Grămadă,
Dr. Gianina Viorica Micu,
Dr. Sabina Andrada Zurac,
Dr. Luciana Nichita,
Dr. Răzvan Theodor Andrei,
Dr. Cristiana Popp,
Dr. Alina Stoica,
Dr. Dragoș Simeanu,
Dr. Irina Tudose,
Dr. Claudiu Gabriel Socoliuc,
Dr. Adina Ene,
Dr. Alina Slavnea,
Dr. Liana Tudorică,
Dr. Maria Cohal,
Dr. Mihaela GAFTON,
Dr. Cosmin Lăzăroiu,
Dr. Tiberiu Tebeică.

Valorizare rezultate:
        Lucrări stiintifice prezentate la congrese de specialitate nationale si internationale, articole publicate în reviste indexate, organizarea de seminarii și mese rotunde pentru medici anatomopatologi și asistenți medicali de prosectură și histopatologie

Informatii utile:
Director de proiect Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” prof. dr. Florica Stăniceanu:
Spitalul Clinic Colentina Serviciul de Anatomie patologică, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 sector 2, cod 020125, Bucuresti, Romania, tel.
+4 021.317.32.45 int. 5612, fax +4 021 316.55.12, e-mail: floriastaniceanu@yahoo.fr

Responsabil de proiect Spitalul Clinic Colentina dr. Alexandra Eugenia Bastian:
Spitalul Clinic Colentina Serviciul de Anatomie patologică, Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 sector 2, cod 020125, Bucuresti, Romania, tel.
+4 021.317.32.45 int. 5612, fax +4 021 316.55.12, email: aleca.bastian@yahoo.com