ACTIVITATE DE CERCETARE

4.1 Proiecte in derulare

4.2 Studii clinice in derulare

4.3 Autoevaluarea activitatii de cercetare 2004 - 2007

4.4 Studii clinice finalizate

4.5 Proiecte finalizate

Model de fisa pentru Cercetare-Dezvoltare pentru anii 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012                  (necesita Microsoft Word)