Corespondenta /

  Congresul Anual al Asociației Medicale Române  9 - 11 Aprilie 2009 (Anunt preliminar)

  Congresul asociației sindromului metabolic (Program preliminar)

În atenția Medicilor (angajați ai Spitalului Clinic Colentina pe baza unui contract de cercetare)

Mesaje ANCS (Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiintifica - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)

Curs (Managementul Proiectelor FP7)

   Formular 1 (pentru solicitare spațiu și dotări pentru desfășurarea activității de cercetare)

Mesaje Genomica PC6