Corespondenta / Arhiva corespondenta cercetare /

În atenția:                  

Medicilor angajaţi ai Spitalului Clinic Colentina
pe baza unui contract de cercetare

Referitor la
H.G. 551 / 2007

   

            În conformitate cu H.G. 551 / 2007 privind acreditarea şi atestarea centrelor de cercetare-dezvoltare este

necesară raportarea activităţii  de  cercetare  desfăşurată  în  Spitalul Clinic  Colentina.

În acest sens vă solicităm ca până la data de 13 decembrie 2007 să ne trimiteţi documentele care să ateste

rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul spitalului conform celor menţionate în H.G. 551 / 2007

( vezi document).

            Documentele vor fi trimise elecronic pe adresa de e-mail romsocderm@yahoo.com iar un exemplar

semnat va fi depus la biroul directorului de cercetare-dezvoltare aflat înPavilionul Dermatologie, etajul I, holul

central, lângă lift.

  

 

        Manager                                            Director Cercetare-Dezvoltare

 Ec. Petre Coşăreanu                                 Conf. Dr. George-Sorin Ţiplica