PROPUNERI DE COLABORARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE

(30-07-2015)
PROPUNERE PENTRU COLABORARE PROIECT CERCETARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC) AXA PRIORITARĂ 1 CERCETARE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI)
ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

COD COMPETIȚIE POC-A1-A1.2.3-G-2015          Spitalul Clinic Colentina prin nucleul de cercetare caută să dezvolte colaborări de cercetare și producție de dispozitive medicale inteligente cu aplicație în domeniul chirurgical. În acest sens, invităm întreprinderi cu experiență în domeniul proiectării și producției de ansamble electronice, producției de biomateriale, companii producătoare de dispozitive medicale, companii producătoare de gadget-uri cu aplicație în medicină și firme de programatori, dispuse să dezvolte proiecte noi în sfera aparatelor inteligente ce favorizează vindecarea optimă a plăgilor chirurgicale.