Home Proiect

Programul Operational POS CCE
Axa Prioritară AP2: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN
CERCETARE - DEZVOLTARE ȘI INOVARE
Domeniul de intervenție D2.2: Investiții în infrastructura de CDI și
dezvoltarea capacității
administrative

Operațiunea O2.2.4: Întărirea capacitații administrative

 

          Proiectul INFO-COLENTINA se încadrează în obiectivul specific al POS-CCE - Axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” prin acțiunile specifice ale proiectului care vor determina creșterea capacității de CD și vor stimula cooperarea cu alte instituții medico-farmaceutice de stat sau private.
          Prin întărirea capacității administrative și a managementului Spitalului Clinic Colentina vor fi
îmbunătățiți indicatorii de performanță ai acestuia. Modernizarea infrastructurii informatice va permite și realizarea unor analize complexe statistice medicale care vor fi utile în dezvoltarea de proiecte de CD cu generarea unor rezultate aplicabile în practică.
          Dezvoltarea proiectului INFO-C va contribui la reducerea decalajelor față de activitățile medicale de cercetare și de educație medicală din unitățile similare ale UE. Pe durata dezvoltării, proiectul va beneficia de consultanță pentru valorizarea rezultatelor din cercetare și pentru introducerea acestora în practică.

Dintre rezultatele anticipate ale implementării proiectului pot fi enunțate urmatoarele:

- realizarea unui Centru de informatică în cadrul Spitalului Clinic Colentina prin amenajarea spațiilor existente în Pavilionul Dermatologie (centru pentru managementul activității de cercetare) și Pavilionul Medicina Muncii (centru tehnic);

- dotarea celor 12 secții clinice ale Spitalului Clinic Colentina cu echipamente IT moderne care să permită elaborarea de studii sau participarea în parteneriat în proiecte naționale sau internaționale cu alte unități de medico-farmaceutice conectate la centrul CDPC .

- folosirea principiilor medicinii bazate pe dovezi pentru stabilirea tipurilor de tratamente medicochirurgicale adaptate etiopatogenic în patologia inflamatorie, neurologică, infecțioasă și neoplazică pe baza rezultatelor cercetăriilor dezvoltate la nivelul secțiilor clinice informatizate (5 studii anual);

- dezvoltarea activității de cercetare în domeniile alergologiei, anatomiei patologice, cardiologiei, dermatovenerologiei, neurologiei și ortopediei prin diseminarea rezultatelor cerecetărilor în revistele științifice naționale clasificate CNCSIS (10 articole anual), pe pagina de web a Spitalului Clinic Colentina și în reviste de circulație internațională clasificate ISI (1 articol anual);

          Prin implementarea proiectului INFO-C secțiile clinice ale Spitalului Clinic Colentina vor fi implicate anual în cel puțin 3 proiecte naționale și în cel puțin 1 proiect internațional.

Valoarea totala a proiectului este de 352.843 lei, asistenta financiara nerambursabila solicitata fiind 299.860 lei.

Durata proiectului este de 6 luni, incepand cu 11.05.2009 si finalizandu-se pe 11.11.2009.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.