Cărți

                Prezenta lucrare, după cum și titlul o indică este destinată, în principal, tuturor categoriilor de practicieni medicali, medicilor, studenților și cadrelor didactice din școlile postliceale sanitare și facultăților de asistenți medicali, membrilor profesiunii paramedicale precum și persoanelor, care, o dată în viață, sunt parte a unui raport de drept medical.

         Ghidul se adresează, în egală măsură, și celor interesați să studieze sau să se informeze cu noțiunile de drept general, de dreptul muncii sau de drept medical.

         Modalitatea de prezentare face posibilă dobândirea și verificarea cunoștințelor din domeniu: prin îndrumarea  inițială în forma unui rezumat al materiei, într-o formă concisă și atractivă, prin prezentarea unor cazuri specifice și prin formularea unor grile de autoevaluare, pentru o fixare mai bună a cunoștințelor dobândite și însușirea limbajului juridic.

         Având în vedere importanța teoretică dar mai ales practică a normelor aparținând acestor ramuri de drept, manualul  asigură un consistent suport teoretic într-un domeniu de maximă necesitate.

         S-a dorit prin această lucrare formarea deprinderilor de a verifica permanent conținutul dispozițiilor legale cu incidență asupra instituțiilor de drept studiate, aprofundarea regulilor de interpretare a textelor legale și o mai bună înțelegere a soluționării problemelor din domeniu.

         Relația personal medical – pacient a suferit de-a lungul timpului o continuă transformare de la etapa de subordonare a pacientului față de medic, în trecut, la relația de egalitate și parteneriat în care pacientul astăzi poate să aleagă în adoptarea deciziilor ținând cont de raportul calitate-costuri. De asemenea performanțele actului medical ating în prezent nu doar salvarea vieții ci și alte obiective fundamentale: prelungirea vieții și creșterea calității acesteia.

         Orice membru al echipei medicale este răspunzător  pentru fiecare dintre actele sale profesionale. Aceștia își desfășoară activitatea urmărind ca principale obiective omul, sănătatea și integritatea sa. De aceea orice derapaj de la slujirea cu credință a ideilor de etică, echitate, dreptate, demnitate, promovarea drepturilor omului, trebuie sancționată ca atare.

         În cadrul prezentei lucrări este amplu dezvoltată problematica responsabilității medicale, având în vedere apariția în cadrul societății românești a unor situații care au pus în lumină nefavorabilă  profesia medicală și condițiile exercitării ei.

         Societatea trebuie să fie exigentă față de eroarea medicală și, prin măsuri preventive, trebuie să urmărească evitarea apariției consecințelor unor neglijențe medicale.

         Rolul benefic al cunoașterii responsabilității medicale precum și importanța analizării unor incriminări medicale reies din necesitatea creșterii calității asistenței medicale și din evoluția adaptată cerințelor de ordine juridică a deontologiei și dreptului medical.

         Prejudicierea intereselor bolnavului este rezultatul neglijențelor și incorectitudinilor profesionale manifestate sub forma atitudinii superficiale, lipsei de îndemânare, de pragmatism, de vigilență, de grijă sau a imprudenței, nerespectarea confidențialității și a drepturilor pacienților, divulgarea secretului profesional, așadar a încălcării regulilor de conduită profesională. Din aceste motive responsabilitatea medicală rămâne o problemă de actualitate.

         De asemenea, printre obiectivele urmărite în această lucrare se evidențiază înțelegerea și dobândirea de către cititor a cunoștințelor referitoare la drept, a conceptelor, principiilor și legalităților fundamentale ale fenomenului juridic.

         Astfel, cartea acoperă tematica impusă de programa de învățământ pentru școlile postliceale sanitare, respectând exigențele prin claritatea prezentării și stilul concis al expunerii.