Cărți

       Cunoașterea principiilor teoretice ale malpraxisului medical și aplicarea lor în practică este încă gravată de o insuficientă documentare referitoare la malpraxis. Nu sunt destul de multe lucrări care să se refere la aceste aspecte, iar popularizarea celor existente este aproape inexistentă. De aceea, credem că apariția unei lucrări dedicate unui subiect aflat în această sferă de preocupare este binevenită. Este vorba de monografia PARTENERIATUL MEDIC-PACIENT DIN PERSPECTIVA PREVENIRII MALPRAXISULUI – teorie și practică.

Rod al colaborării dintre specialiștii în drept și cadre medicale cu experiență în domeniu (Tudorel Badea Butoi, Mirela Iavorschi, Cristian Iavorschi) cartea abordează un subiect esențial al psihologiei medicale, de care depinde în foarte mare măsură performanța actului medical.

Structura acestei monografii este foarte bine gândită, deoarece ea permite cititorului să se apropie de probleme destul de delicate pentru un necunoscător – dreptul medical, raportul juridic de drept medical, aspecte cu care puțini profesioniști medicali, și nu numai, sunt suficient de bine familiarizați. Detalierea raportului juridic cu precizarea drepturilor și obligațiilor, atât ale personalului medical cât și ale pacientului, este făcută logic și explicit, ceea ce face din această lucrare o lectură ce nu trebuie ignorată de niciun medic, farmacist sau asistent medical. Numai o înțelegere bună a acestor aspecte de către cei doi parteneri – medicul și pacientul – va ajuta la evitarea oricăror derapaje capabile să genereze malpraxis.

Capitolul referitor la răspunderea juridică în dreptul medical este de asemenea de o mare utilitate și poate lămuri din punct de vedere teoretic multe aspecte ale acestui subiect, pe care foarte multe persoane, inclusiv cele din zonele media nu le cunosc.

Completarea lucrării cu analizele de caz este o foarte binevenită idee, care permite înțelegerea mai bună a aspectelor teoretice prezentate.