Cărți

         Acest prim volum al urgențelor medicale reprezintă o apariție editorială de ultimă oră, caracterizat, în primul rând de vivacitatea concepțională, abordarea evident laborioasă și cadența expunerii profilată pe dimensiuni și inițiative profesionale impuse logic de realitatea medicală și de perspectivele reale care înlătură din start componenta ezitantă a obiectivelor de instruire sau mimarea dorinței de cunoaștere care le este proprie unora și pe care îi sperie orice schimbare de natură didactică conformă cu opulența și bombardamentul informațional de astăzi.

         Lucrarea se remarcă prin caracterul funcțional pedagogic, posibilitatea rezolvării practice și rapide a procedurilor de investigație și terapie, semnalarea anumitor situații ce pot pune în pericol viața pacientului, informații și strategii concrete pentru atitudini și tehnici de lucru, care aplicate prompt și corect cresc șansele de viață ale acestuia.

         Pe baza multiplelor sugestii valoroase și a experienței proprii a tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui volum sunt prezentate sintetizat datele și corelațiile practice ale urgențelor medicale ordonate pe capitole după aparate: respirator, cardiovascular, digestiv, excretor, glandele anexe, comele și considerăm că temele expuse nu epuizează aprofundarea patologiei urgențelor, a mijloacelor de investigație și a celor terapeutice.

         Capitolele ce prezintă aparatele sunt precedate de rapeluri anatomice și fiziologice introduse cu rol de surse de informare pentru buna înțelegere a proceselor fiziopatologice urmate de descrierea tehnicilor moderne de explorări morfofuncționale (majoritatea acestora nu au fost până astăzi prezentate în manualele din țara noastră) și de construcția și organizarea individuală a capitolelor ce conțin urgențele conform expunerii sistemelor de organe.

         Volumul cuprinde nenumărate capitole noi ce prezintă în cadrul urgențelor informații complete pentru afecțiuni și intervenții cu mare eficiență în cadrul populației: infecția urinară, hematuria, tromboembolismul pulmonar, ș.a. iar în toate celelalte capitole descrie amănunțit cunoștințele de bază necesare cursanților școlilor și facultăților de asistență medicală, studenților în medicină, asistentelor medicale, cunoștințe care constau în prezentarea activității propriu-zise din spitale, conduita terapeutică specială și generală, valori de referință pentru tratamente medicamentoase (denumirile comerciale internaționale), parametrii de laborator etc., toate constituind un material de informare de ultimă generație bazat pe surse din literatura de specialitate autohtonă și mondială.