LEGEA SPITALELOR


         

Parlamentul Romaniei

Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii,
 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege

TITLUL VII
Spitalele

Capitolul I
Dispoziţii generale

 

Art. 165
            (1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.
            (2) Spitalul poate fi public, public cu secţii private sau privat. Spitalele de urgenţă se īnfiinţează şi funcţionează numai ca spitale publice.
            (3) Secţiile private ale spitalelor publice sau spitalele private pot furniza servicii medicale cu plată.
            (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative.
            (5) Spitalele participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
            (6) Competenţele pe tipuri de spitale se stabilesc īn conformitate cu criteriile Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, iar pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi cu avizul ministrului de resort sau al conducătorului instituţiei.

Art. 166
            (1) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spitale sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii Publice, iar īn spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, controlul este efectuat de structurile specializate ale acestora.
          (2) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dacă funcţionează īn condiţiile autorizaţiei de funcţionare, īn caz contrar, activitatea spitalelor se suspendă, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 167
            (1) Īn spital se pot desfăşura şi activităţi de īnvăţămānt medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară sub īndrumarea personalului didactic care este integrat īn spital. Activităţile de īnvăţămānt şi cercetare vor fi astfel organizate īncāt să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.
            (2) Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de īnvăţămānt superior medical, respectiv unităţile de īnvăţămānt medical, se desfăşoară pe bază de contract, īncheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării.
            (3) Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de contract de cercetare, īncheiat īntre spital şi finanţatorul cercetării.
            (4) Spitalele au obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul public poate suporta astfel de costuri, īn condiţiile alocărilor bugetare.

Art. 168
            (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (2) Spitalul răspunde, īn condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Art. 169
               (1) Ministerul Sănătăţii Publice reglementează şi aplică măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.
            (2) Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, Ministerul Sănătăţii Publice propune, o dată la 3 ani, Planul naţional de paturi, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

Art. 170
            (1) Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.
            (2) Spitalul va fi īn permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale īn caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la īnlăturarea efectelor acestora.
            (3) Cheltuielile efectuate de unităţile spitaliceşti, īn cazurile menţionate la alin. (2), se rambursează de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau instituţiilor īn reţeaua cărora funcţionează, prin hotărāre a Guvernului, īn termen de maximum 30 de zile de la data īncetării cauzei care le-a generat.

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea spitalelor

Art. 171
            (1) Spitalele se organizează şi funcţionează, pe criteriul teritorial, īn spitale regionale, spitale judeţene şi spitale locale (municipale, orăşeneşti sau comunale).
            (2) Spitalele se organizează şi funcţionează, īn funcţie de specificul patologiei, īn spitale generale, spitale de urgenţă, spitale de specialitate şi spitale pentru bolnavi cu afecţiuni cronice.
            (3) Spitalele se organizează şi funcţionează, īn funcţie de regimul proprietăţii, īn:
                a) spitale publice, organizate ca instituţii publice;
                b) spitale private, organizate ca persoane juridice de drept privat;
                c) spitale publice īn care funcţionează şi secţii private.
            (4) Din punct de vedere al īnvăţămāntului şi al cercetării ştiinţifice medicale, spitalele pot fi:
                a) spitale clinice cu secţii universitare;
                b) institute.

Art. 172
            (1) Īn īnţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:
                a)
spitalul regional – spitalul clinic judeţean care deţine competenţele şi resursele umane şi materiale suplimentare necesare, īn vederea asigurării īngrijirilor medicale complete pentru cazurile medicale complexe, mai ales īn cazul urgenţelor şi al pacienţilor aflaţi īn stare critică, pentru cazurile ce nu pot fi rezolvate la nivel local, īn spitalele municipale şi orăşeneşti, la nivelul judeţului respectiv, precum şi pentru toate cazurile din judeţele arondate, ce nu pot fi rezolvate complet la nivelul spitalelor judeţene, din cauza lipsei de resurse materiale şi/sau umane sau din cauza complexităţii cazului, īn conformitate cu protocoalele īn vigoare;
                b)
spitalul judeţean – spitalul general organizat īn reşedinţa de judeţ, cu o structură complexă de specialităţi medico-chirurgicale, cu unitate de primire urgenţe, care asigură urgenţele medico-chirurgicale şi acordă asistenţă medicală de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judeţ care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale;
                c)
spitalul local – spitalul general care acordă asistenţă medicală de specialitate īn teritoriul unde funcţionează, respectiv municipiu, oraş, comună;
                d)
spitalul de urgenţă – spitalul care dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, avānd amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse. Īn structura spitalului de urgenţă funcţionează obligatoriu o structură de urgenţă (U.P.U., C.P.U) care, īn funcţie de necesităţi, poate avea şi un serviciu mobil de urgenţă - reanimare şi transport medicalizat;
                e)
spitalul general – spitalul care are organizate īn structură, de regulă, două din specialităţile de bază, respectiv medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală;
                f)
spitalul de specialitate – spitalul care asigură asistenţă medicală īntr-o specialitate īn conexiune cu alte specialităţi complementare;
                g)
spitalul pentru bolnavi cu afecţiuni cronice – spitalul īn care durata de spitalizare este prelungită datorită specificului patologiei. Bolnavii cu afecţiuni cronice şi probleme sociale vor fi preluaţi de către unităţile de asistenţă medico-sociale, precum şi de către aşezămintele de asistenţă socială prevăzute de lege, după evaluarea medicală;
                h)
spitalul clinic – spitalul care are īn componenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţă medicală, desfăşoară activitate de īnvăţămānt, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, avānd relaţii contractuale cu o instituţie de īnvăţămānt medical superior acreditată. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au īn componenţă o secţie clinică universitară sunt spitale clinice. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este īn subordinea administraţiei spitalului, īn conformitate cu prevederile contractului de muncă;
                i) secţiile clinice universitare – secţiile de spital īn care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, īnvăţămānt medical, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie medicală continuă (EMC). Īn aceste secţii este īncadrat cel puţin un cadru didactic universitar, prin integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este īn subordinea administraţiei spitalului, īn conformitate cu prevederile contractului de muncă;
                j)
institutele şi centrele medicale clinice – unităţi de asistenţă medicală de specialitate īn care se desfăşoară şi activitate de īnvăţămānt şi cercetare ştiinţifică medicală, de īndrumare şi coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate, precum şi de educaţie medicală continuă; pentru asistenţa medicală de specialitate se pot organiza centre medicale īn care nu se desfăşoară activitate de īnvăţămānt medical şi cercetare ştiinţifică;
                k)
unităţile de asistenţă medico-sociale – instituţii publice specializate, īn subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acordă servicii de īngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale;
                l)
sanatoriul – unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţă medicală utilizānd factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice;
                m)
preventoriul – unitatea sanitară cu paturi care asigură prevenirea şi combaterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de tuberculoză stabilizaţi clinic şi necontagioşi;
                n)
centrele de sănătate – unităţi sanitare cu paturi care asigură asistenţă medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi apropiate, īn cel puţin două specialităţi.
            (2) Īn sensul prezentului titlu īn categoria spitalelor se includ şi următoarele unităţi sanitare cu paturi: institute şi centre medicale, sanatorii, preventorii, centre de sănătate şi unităţi de asistenţă medico-socială.

Art. 173
            (1) Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (2) Spitalele pot avea īn componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, īngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează īn mod distinct cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi īn cadrul asistenţei medicale spitaliceşti sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.

Art. 174
            (1) Spitalele publice se īnfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează, prin hotărāre a Guvernului, iniţiată de către Ministerul Sănătăţii Publice, cu avizul consiliului local, respectiv judeţean, după caz.
            (2) Spitalele din reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor altele decāt cele ale Ministerului Sănătăţii Publice se īnfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează prin hotărāre a Guvernului, iniţiată de ministerul sau instituţia publică respectivă, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.
            (3) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, la propunerea conducerii spitalelor, prin autorităţile de sănătate publică, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz. Structura organizatorică a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.
            (4) Spitalele private se īnfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, īn condiţiile legii. Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, īn condiţiile legii.
            (5) Secţia privată se poate organiza īn structura oricărui spital public. Condiţiile de īnfiinţare, organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (6) Se asimilează spitalelor private şi unităţile sanitare private īnfiinţate īn cadrul unor organizaţii nonguvernamentale sau al unor societăţi comerciale, care acordă servicii medicale spitaliceşti.

Art. 175
            (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite īn condiţiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi dă dreptul spitalului să funcţioneze. După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră, la cerere, īn procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de cinci ani. Neobţinerea acreditării īn termen de 5 ani, de la emiterea autorizaţiei de funcţionare, conduce la desfiinţarea spitalului īn cauză.
            (2) Acreditarea garantează faptul că spitalele funcţionează la standardele stabilite potrivit prezentului titlu, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificānd calitatea serviciilor de sănătate īn conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.
            (3) Acreditarea se acordă de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie cu personalitate juridică, ce funcţionează īn coordonarea primului-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
            (4) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor se aprobă prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice.
            (5) Din Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor vor face parte reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Academiei Romāne, Colegiului Medicilor din Romānia, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Romānia. Membrii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, precum şi rudele sau afinii acestora pānă la gradul al IV-lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de membru īn organele de conducere ale spitalelor şi nu pot deţine cabinete sau clinici private.
            (6) Pentru obţinerea acreditării, se percepe o taxă de acreditare, al cărei nivel se aprobă prin ordin al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătăţii publice.
            (7) Veniturile īncasate din activitatea de acreditare sunt venituri proprii ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care urmează a fi utilizate pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, īn condiţiile legii.

Art. 176
            (1) Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare se elaborează de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (2) Lista cu unităţile spitaliceşti acreditate şi categoria acreditării se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 177
            (1) Acreditarea este valabilă 5 ani. Īnainte de expirarea termenului spitalul solicită evaluarea īn vederea reacreditării.
            (2) Reevaluarea unui spital se poate face şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau după caz a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.
            (3) Dacă īn urma evaluării se constată că nu mai sunt īndeplinite standardele de acreditare, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor acordă un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitată.

CAPITOLUL III
Conducerea spitalelor

Art. 178
            (1) Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică.
            (2) Managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de īnvăţămānt superior şi al unor cursuri de perfecţionare īn management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii Publice şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (3) Managerul, persoană fizică sau juridică, īncheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii Publice sau cu ministerele, respectiv instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz, pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate īnceta īnainte de termen, īn urma evaluării anuale, efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (4) Modelul contractului de management, īn cuprinsul căruia sunt prevăzuţi şi indicatorii de performanţă a activităţii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, cu consultarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Nivelul indicatorilor de performanţă a activităţii se stabileşte anual de către Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv ministerul de resort, īn funcţie de subordonarea spitalului. Contractul de management va avea la bază un buget global negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual.

Art. 179
            (1) Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv al unei persoane juridice care asigură managementul unităţii sanitare, care va fi numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice, sau după caz, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
            (2) Managerul persoană fizică va fi selectat prin concurs, de o comisie numită de ministrul sănătăţii publice sau după caz de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, sau după caz, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, avizate de Ministerul Sănătăţii Publice.
            (3) Pentru spitalele din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, funcţia de comandant/director general, sau după caz manager, se ocupă de o persoană numită de conducătorul ministerului sau instituţiei care are īn structură spitalul, conform reglementărilor proprii adaptate la specificul prevederilor prezentului titlu.
            (4) Selecţia managerului persoană juridică se efectuează prin licitaţie publică, conform dispoziţiilor legii achiziţiilor publice.

Art. 180
            (1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu :
                a) exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv īn cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti;
                b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;
                c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru īn structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
                d) exercitarea oricărei funcţii īn cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
            (2) Constituie conflict de interese deţinerea, de către manager, persoană fizică, manager persoană juridică, ori reprezentant al persoanei juridice, de părţi sociale, acţiuni sau interese, la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana īn cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi īn cazurile īn care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele sau afinii pānă la gradul al IV-lea inclusiv, ale persoanei īn cauză.
            (3) Incompatibilităţile şi conflictul de interese sunt aplicabile atāt persoanei fizice, cāt şi reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager de spital.
            (4) Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate īn urma licitaţiei se află īn stare de incompatibilitate sau īn conflict de interese, acesta este obligat să īnlăture motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese īn termen de 30 de zile de la apariţia acestora. Īn caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sănătăţii Publice sau, după caz, ministerul sau instituţia publică semnatară a contractului de management, va putea cere persoanelor īn cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.
            (5) Persoanele care īndeplinesc funcţia de manager la spitalele şi celelalte unităţi sanitare care au sub 400 de paturi, cu excepţia spitalelor din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pot desfăşura activitate medicală īn instituţia respectivă.

Art. 181
Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

Art. 182
Īn domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice managerul are, īn principal, următoarele atribuţii:
                a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, īn funcţie de normativul de personal īn vigoare;
                b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
                c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal;
                d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, īn vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice sau după caz de către ministerele care au spitale īn subordine ori īn administrare sau reţea sanitară proprie;
                e) numeşte, conform art. 183, membrii comitetului director.

Art. 183
            (1) Īn cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare – dezvoltare pentru spitalele clinice, directorul financiar-contabil, şi după caz, directorul de īngrijiri, precum şi alţi directori, potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
            (2) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, structura comitetului director se stabileşte de către acestea, īn conformitate cu regulamentele interne proprii.
            (3) Atribuţiile comitetului director sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (4) Īn spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

Art. 184
            (1) Secţiile, laboratoarele, şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, īn condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (2) Īn spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef, asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor putea fi ocupate numai de către medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu o vechime de cel puţin 5 ani īn specialitatea respectivă.
            (3) Şefii de secţie au ca atribuţii īndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a īngrijirilor medicale īn cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
            (4) La numirea īn funcţie, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu vor īncheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare, cu o durată de 3 ani, īn cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate īnceta, īnainte de termen, īn principal, īn cazul neīndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare, eventualul contract de muncă īncheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă. Conţinutul contractului şi metodologia de īncheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă şeful de secţie selectat prin concurs se află īn stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le īnlăture īn termen de maxim 30 de zile sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.
            (5) Calitatea de şef de secţie este compatibilă cu funcţia de cadru didactic universitar.
            (6) Īn secţiile clinice universitare funcţia de şef secţie se ocupă de către cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de īnvăţămānt medical superior īn cauză.
            (7) Īn cazul īn care contractul de administrare, prevăzut la alin. (4), nu se semnează īn termen de 7 zile de la emiterea recomandării, se va constitui o comisie de mediere numită prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau după caz, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Īn cazul īn care conflictul nu se soluţionează īntr-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, īn condiţiile legii.
            (8) Pentru secţiile clinice, altele decāt cele prevăzute la alin.(6), precum şi pentru secţiile neclinice, condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, iar īn cazul spitalelor aparţinānd ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice. Īn cazul īn care la concurs nu se prezintă nici un candidat īn termenul legal, managerul spitalului public va delega un alt medic īn funcţia de şef de secţie, pe o perioadă de pānă la şase luni, după care se vor repeta procedurile prevăzute la alin.(1).
            (9) Şefii de secţie vor face publice, prin declaraţie pe proprie răspundere, afişată pe site-ul spitalului şi al autorităţii de sănătate publică teritorială sau pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice sau după caz al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru unităţile sanitare subordonate acestuia, legăturile de rudenie pānă la gradul al IV-lea inclusiv, cu personalul angajat īn secţia pe care o conduce.
            (10) Medicii care īmplinesc vārsta de pensionare după dobāndirea funcţiei de manager de spital, director medical sau şef de secţie vor fi pensionaţi conform legii. Medicii īn vārstă de cel puţin 65 de ani nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi īn nici una dintre funcţiile de manager de spital, director medical sau şef de secţie.
            (11) Īn spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcţii de şef de secţie pānă la vārsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din Romānia şi aprobarea ministrului sănătăţii publice.
            (12) Dispoziţiile art.180 alin.(1), lit. b) – d) referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi sancţiunea rezilierii contractului de administrare se aplică şi şefilor de secţie, laborator sau serviciu din spitalele publice.

Art. 185
            (1) Īn cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu etic, un consiliu medical şi un consiliu ştiinţific, pentru spitalele clinice şi institutele şi centrele medicale clinice. Directorul medical este preşedintele consilului medical. Directorul ştiinţific este preşedintele consilului ştiinţific.
            (2) Componenţa şi atribuţiile consiliului etic şi consiliului ştiinţific se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, laboratoare, farmacistul şef, asistentul şef.
            (4) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:
                a) īmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică īn scopul acordării de servicii medicale de calitate īn scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
                b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate īn spital īn scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
                c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului īn limita bugetului estimat;
                d) īntărirea disciplinei economico-financiare.

Art. 186
            (1) Īn cadrul spitalului public funcţionează un consiliu consultativ, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerilor spitalului īn urma dezbaterilor.
            (2) Membrii consiliului consultativ sunt:
                a) doi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice sau ai autorităţii de sănătate publică, cu personalitate juridică pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice;
                b) doi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru spitalele aflate īn subordinea acestora;
                c) doi reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori local, respectiv al consiliului general al municipiului Bucureşti, dintre care unul specialist īn finanţe publice locale, pentru spitalele aflate īn administrarea consiliilor judeţene sau locale, după caz;
                d) managerul spitalului public;
                e) doi reprezentanţi ai universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice, institutele şi centrele medicale clinice;
                f) doi reprezentanţi ai mediului de afaceri, nominalizaţi de către patronatele reprezentative la nivel naţional pentru spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice.
            (3) Reprezentanţii sindicatelor legal constituite īn unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ.
            (4) Membrii consiliului consultativ al spitalului public se numesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice după nominalizarea acestora de către instituţiile enumerate la alin. (2) lit. a) – c) şi e). O persoană nu poate fi membru decāt īntr-un singur consiliu consultativ al unui spital public.
            (5) Consiliul consultativ se īntruneşte, īn şedinţă ordinară, cel puţin o dată la trei luni, precum şi ori de cāte ori va fi nevoie, īn şedinţe extraordinare. Deciziile consiliului se iau īn prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
            (6) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, componenţa consiliului consultativ se stabileşte conform reglementărilor proprii, prin ordin sau decizie, după caz.
            (7) Dispoziţiile art.180 alin.(3) referitoare la conflicte de interese se aplică şi membrilor consiliului consultativ.

Art. 187
            (1) Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv, managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, laborator sau serviciu şi membrii consiliului consultativ, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute la art. 180, īn termen de 15 zile de la numirea īn funcţie, la Ministerul Sănătăţii Publice, sau după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.
            (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se actualizează ori de cāte ori intervin modificări īn situaţia persoanelor īn cauză; actualizarea se face īn termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării precum şi īncetării funcţiilor sau activităţilor.
            (3) Declaraţiile se afişează pe site-ul spitalului.
            (4) Modelul declaraţiei de interese şi cel al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (5) Īn condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoanele din conducerea spitalului au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

CAPITOLUL IV
Finanţarea spitalelor

Art. 188
            (1) Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele īncasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
            (2) Prin autonomie financiară se īnţelege:
                a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
                b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului.
            (3) Spitalele publice au obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile īn raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
            (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi īn cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie
.

Art. 189
            (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor īn cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, īn funcţie de indicatorii stabiliţi īn contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
            (2) Īn cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ai ministerului de resort, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, īn termen de maxim 10 zile, soluţionează divergenţele.
            (3) Spitalele pot īncheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări de sănătate private.

Art. 190
            (1) Spitalele publice primesc, īn completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
                a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau al ministerelor ori instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru spitalele clinice cu secţii universitare;
                b) de la bugetul propriu al judeţului, pentru spitalele judeţene;
                c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judeţean sau local.
            (2) De la bugetul de stat se asigură:
                a) desfăşurarea activităţilor cuprinse īn programele naţionale de sănătate;
                b) dotarea cu echipamente medicale, īn condiţiile legii;
                c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate īn execuţie;
                d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
                e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
                f) activităţi specifice unităţilor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
                g) activităţi didactice şi de cercetare;
                h) alte cheltuieli curente şi de capital.
            (3) Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de īntreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice, de interes judeţean sau local, īn limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetele locale.
            (4) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:
                a) donaţii şi sponsorizări;
                b) legate;
                c) asocieri investiţionale īn domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
                d) īnchirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, īn condiţiile legii;
                e) contracte privind furnizarea de servicii medicale īncheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
                f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
                g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
                h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
                i) contracte de cercetare şi alte surse;
                j) alte surse, conform legii.

Art. 191
            (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, īn conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi cu contractele colective de muncă şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice pentru unităţile subordonate, al autorităţii de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii, după caz, īn termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.
            (2) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, normele metodologice prevăzute la alin. (1), se aprobă, prin ordin sau decizie, de către conducătorul acestora, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.
            (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.
            (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.
            (5) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului īncheiat īntre manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi soluţionează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor īn cauză.
            (6) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii Publice şi, respectiv ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, īn funcţie de subordonare şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice pentru unităţile subordonate, al autorităţii de sănătate publică sau pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii.
            (7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial şi consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale.
            (8) Unităţile deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv direcţiile medicale ori similare ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale şi le īnaintează Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, după caz. Dacă se constată abateri faţă de indicatorii din contractul de administrare, le sesizează şi face propuneri, pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie.

Art. 192
Īn cazul existenţei unor datorii la data īncheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul īn care vor fi lichidate, īn condiţiile legii.

Art. 193
            (1) Auditul public intern se exercită de către structura deconcentrată a Ministerului Sănătăţii Publice pentru spitalele cu mai puţin de 400 de paturi, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi de către un compartiment funcţional de audit la nivelul spitalului.
            (2) Auditul public intern pentru spitalele aparţinānd ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se exercită īn conformitate cu dispoziţiile legale şi cu reglementările specifice ale acestora.
            (3) Controlul asupra activităţii financiare a spitalului public se face, īn condiţiile legii, de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii Publice, de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau de alte organe abilitate prin lege.

Art. 194
            (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:
                a) cotă-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă īn bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;
                b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale īn vigoare;
                c) sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”;
                d) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli īnregistrat la finele exerciţiului financiar;
                e) sume rezultate din īnchirieri, īn condiţiile legii.
            (2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.
            (3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează īn anul următor, fiind utilizat potrivit destinaţiei prevăzute la alin.(2).

Art. 195
Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, īn funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale īn cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 196
Īn cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi īn astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate īncheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot īncheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării spitalului.

Art. 197
            (1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum şi a celorlalte categorii de personal se stabileşte potrivit legii.
            (2) Salarizarea personalului din spitalele private se stabileşte prin negociere īntre părţi.

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 198
            (1) Spitalul are obligaţia să īnregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
            (2) Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau unităţile deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii Publice, sau către ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
, după caz, şi constituie baza de date, la nivel naţional, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
            (3) Documentaţia primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale īn vigoare.
            (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1), care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.

Art. 199
Ministerul Sănătăţii Publice, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor lua măsuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, īn conformitate cu prevederile prezentului titlu, īn termen de maxim 180 de zile de la data intrării īn vigoare a acestuia.

Art. 200
            (1) Ministerul Sănătăţii Publice analizează şi evaluează periodic şi ori de cāte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului, performanţele unităţilor sanitare publice cu paturi, care sunt īn relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de subordonarea lor sau de titularul dreptului de administrare asupra lor, numind o comisie de evaluare.
            (2) Pentru analiza şi evaluarea spitalelor din reţelele sanitare ale ministerelor sau instituţiilor, altele decāt cele ale Ministerului Sănătăţii Publice, comisia prevăzută la alin.(1) va fi constituită prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi ministrului sau conducătorului instituţiei care are īn subordine spitalul.
            (3) La propunerea comisiei prevăzută la alin.(1) şi (2), managerul şi consiliile consultative pot fi revocate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, sau, după caz, prin ordin ori decizie a miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cu avizul ministrului sănătăţii publice.
            (4) Pentru unităţile sanitare publice aparţinānd ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie conducătorii acestora vor emite ordinele de revocare cu avizul ministrului sănătăţii publice.
            (5) Preşedinţii consiliilor consultative şi comitetele directoare interimare se numesc pe o perioadă de maxim 6 luni, prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau după caz al conducătorilor instituţiilor şi ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Art. 201
            (1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unităţi administrativ-teritoriale, aflate īn administrarea unor spitale publice, care se reorganizează şi devin disponibile, precum şi aparatura medicală pot fi, īn condiţiile legii, īnchiriate sau concesionate, după caz, unor persoane fizice ori juridice, īn scopul organizării şi funcţionării unor spitale private sau pentru alte forme de asistenţă medicală ori socială, īn condiţiile legii.
            (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile destinate desfăşurării activităţii de īnvăţămānt superior medical şi farmaceutic uman.
            (3) Sumele obţinute īn condiţiile legii din īnchirierea bunurilor constituie venituri proprii ale spitalului şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital, īn conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Art. 202
Prevederile prezentului titlu se aplică şi spitalelor care aparţin ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Art. 203
Anual, ministrul sănătăţii publice va prezenta Guvernului situaţia privind:
                a) numărul de spitale, pe diferite categorii;
                b) numărul de paturi de spital raportat la numărul de locuitori;
                c) gradul de dotare a spitalelor;
                d) principalii indicatori de morbiditate şi mortalitate;
                e) situaţia acreditării spitalelor publice;
                f) zonele şi judeţele ţării īn care necesarul de servicii medicale spitaliceşti nu este acoperit.

Art. 204
Dacă, īn termen de 1 an de la īnfiinţarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, spitalele finanţate īn condiţiile art.188 alin.(1) nu au īnceput procesul de acreditare sau de reacreditare, vor pierde dreptul de a mai fi finanţate din aceste fonduri.

Art. 205
Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, īn condiţiile legii, a persoanelor vinovate.

Art. 206
Numirea managerilor selectaţi prin concurs, se face īn termen de maximum 90 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentului titlu.

Art. 207
La data intrării īn vigoare a prezentului titlu, Legea spitalelor nr.270/2003 publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr.438 din 20 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR - Adrian Năstase

PREŞEDINTELE SENATULUI - Nicolae Văcăroiu